Tehničke specifikacije

Preroll video

Preroll video je pozicioniran u Imagine video playerima koji se pojavljuju na naslovnicama portala, naslovnicama rubrika i člancima u kojima se koristi Imagine video clip. Ovakav tip oglasa se pojavljuje na desktop te na mobile webu I aplikacijama. Postavlja se prije Imagine videa clipa, a korisnik ga pokreće odlaskom na određeni Imagine video clip u banneru ili članku. Preroll video može biti skip video nakon 7s ili non skip video. Također, video ne mora biti klikabilan. U tom slučaju se postavlja call to action overlay. Maximalna duljina videa je 30s, a minimalna 15 s. Impresija se naplaćuje tek nakon odgledanih 7 sekundi. Companion header je opcionalan. Preporučamo da vašu preroll video kampanju podržite companion formatom radi dodatne promocije branda.
Impressions/Accepted Impressions
Clicks
Q1 Q2 Q3 Q4
Mute/Unmute
Expand/Collapse
Pause/Resume

In banner video

In banner video je pozicioniran u Imagine video playerima koji se pojavljuju na naslovnicama portala, naslovnicama rubrika i člancima. Ovakav tip oglasa se pojavljuje na desktop. Postavlja se prije Imagine video sadržaja, a pokreće se automatski čim Imagine video player dođe u visible viewport In banner video može biti skip video nakon 7s ili non skip video. Također, video ne mora biti klikabilan. U tom slučaju se postavlja call to action overlay. Maximalna duljina videa je 30s, a minimalna 15 s. Impresija se naplaćuje tek nakon odgledanih 7 sekundi. Companion header je opcionalan. Preporučamo da vašu preroll video kampanju podržite companion formatom radi dodatne promocije branda.
Impressions/Accepted Impressions
Clicks
Q1 Q2 Q3 Q4
Mute/Unmute
Expand/Collapse
Pause/Resume

In article video

In article video je pozicioniran ispod članaka na svim portalima u mreži. Ne vezuje se uz Imagine video clipove ili sadržaj. Ovakav tip oglasa se pojavljuje na desktop te na mobile webu i aplikacijama. Također, video ne mora biti klikabilan. U tom slučaju se postavlja call to action overlay. Maximalna duljina videa je 3min, a minimalna 30s. Dulji format (3min) nudi nebrojene mogućnosti promocije poput: custom made video priloga (možemo vam ponuditi uslugu naše produkcije), testimoniale ili how to videa s vašim proizvodom. Kraći format (30s) je idealan za konvertirane TV spotove ili kraće oglašivačke forme prilagođene webu. Naplaćuje se impresija videa. Companion header je opcionalan. Preporučamo da vašu preroll video kampanju podržite companion formatom radi dodatne promocije branda ili proizvoda.
Impressions/Accepted Impressions
Clicks
Q1 Q2 Q3 Q4
Mute/Unmute
Expand/Collapse
Pause/Resume

Sponsorship header

Sponsorship header je vidljiv iznad Imagine playera. Ne pojavljuje se uz kampanju već uz Imagine video sadržaj. Dizajniran je kako bi mogli sponzorirati određeni kanal u Imagine mreži (npr. Lifestyle kanal ili Moda&Ljepota kanal). Osnažuje vaš brand na nenametljiv način.
Impressions/Accepted Impressions
Clicks